Argumented reality center

Smiley faceSmiley face

AR Hakkında

AR = Argumented Reality = Artırılmış Gerçeklik
20.y.y’da başlamış 21.y.y’da genişlemiş ve çeşitli alanlarda kendini göstermiştir.

Artırılmış gerçeklik, bilgisayar tarafından oluşturulan kodlanmış verilerle, görüntülenen görselleri birleştirerek bireyde oluşan anlamı “artırmak” amacıyla yapılan işleme sürecidir. Artırılmış gerçeklik alanındaki çalışmalar dikkate alındığında, artırılmış gerçekliğin özellikle de etkinlikleri günlük hayatla ilişkilendirerek gerçekleştirmesi beceri geliştirme üzerindeki etkisini göstermektedir. Artırılmış gerçeklik ortamı işleyişi temelde işaretleyicinin ilişkili olduğu sanal nesneyi daha önce belirlenen koordinatlara göre oluşturur. Son olarak kameradan alınan gerçek görüntü ile oluşturulan sanal nesne tek bir resim karesinde çakıştırarak kullanıcının ekranında gösterilir. Bu şekilde gerçek ortam ile sanal ortam tek bir ortam gibi işlenerek artırılmış gerçeklik ortamları geliştirilmiş olur. Aktarılan artırılmış gerçeklik ortamının oluşturulma düzeneğinde sanal ile gerçek çakıştırılarak kullanıcıya aktarılmaktadır.

İncelenen Son Uygulamalar